درباره فرصت

نوشته شده توسط مدیر سایت. ارسال در ارتباط با فرصت

اللهم ادخلني مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق

الف: تاریخچه

ساكن شهرستاني به قدمت حداقل 2500سال هستيم [خمینی شهر] كه در عصر رسانه€Œهاي ديجيتالي، يك رسانه مكتوب نداشت. با اين€Œكه در بيشتر گعده€Œها و جلسات نخبگان و مسؤولان شهر به ضرورت تأسيس چنين رسانه€Œاي اذعان می شد؛ اما به €Œدلايلي چند ازقبيل سياست€Œزدگي مفرط فضاهاي فرهنگي، هزينه€Œهای بالاي انتشار نشريه و نيز فقدان اجماع نظر نخبگان و مسؤولان، اين مهم به€Œ تأخير افتاده بود. شهرداري به€Œعنوان نهادي كه جداي از فعاليت€Œهاي عمراني، دغدغه€Œهاي اجتماعي و فرهنگي درجهت توسعه درازمدت شهرستان دارد، علي€Œرغم هزينه€Œهاي بالا و باتوجه به پتانسيل نيروهاي جوان و خلاق شهرستان به €Œياري خدا  و همكاري اعضاي شوراي شهر و نيز مساعدت همه مسؤولان، تلاش كرد كه اين پروژه را براي اولين€Œبار در تاريخ شهرستان كليد بزند.
اگرچه انتشار نشريه در شهرداري به دوره€Œهاي قبل بازمي€Œگردد و سابقه ده€Œساله دارد اما كليه تلاش€Œهاي صورت گرفته در گذشته تنها به نشريه€Œاي داخلي و خبرنامه صرف ختم شدند و فعاليت€Œهاي بيرون از شهرداري را منعكس نمي كردند.
از آن€Œجا كه يكي از انتظارات شوراي شهر سوم از شهردار منتخب انتشار مجدد نشريه شهرداري بود، جلسات فشرده€Œاي به€Œهمت مسؤول روابط عمومي وقت و نظر مساعد شهردار با نخبگان و اصحاب مطبوعات برگزار شد و با نگاهي فرهنگي، كلان و درازمدت، انتشار نشريه€Œاي كه بتواند در سطح گسترده كليه اخبار و اطلاعات شهر و نيز مشكلات، ديدگاه€Œها و نقطه€Œنظرات شهروندان را در كنار خدمات مسؤولان شهري منعكس كند، در دستور كار قرار گرفت. درنتيجه هدف، از چاپ خبرنامه صرف شهرداري به تأسيس «نهادي» مطبوعاتي ارتقا يافت كه درصورت «نهادينگي» بتواند منشأ خدمات و بركات زيادي براي شهرستان باشد.
براي عملياتي كردن اين فکر چهار جريان به€Œصورت موازي پيگيري شد؛ طي مراحل اداري و رسمي اخذ مجوز در سطح استان و كشور، «نهادسازي» به€Œمعناي تعيين و تجهيز سخت€Œافزاري مكان مشخصي در شهرداري به€Œعنوان نهادي فرهنگي- مطبوعاتي، تهيه اساسنامه و تعريف شوراي سياستگزاري و تصويب آن در شوراي شهر، نيرويابي و رصدكردن فضاي فرهنگي، نخبگان وتوان جوانان شهر براي استفاده در نشريه و تمهيدات فني. براي آن€Œكه اجماع€Œنظر مسؤولان پشتوانه اين حركت شود، با بيشتر مسؤولان محترم شهر جلساتي برگزاركردیم، ديدگاه€Œهاي آنان جمع€Œآوري و از تجربياتشان استفاده شد و به فضل الهی، پس از ماهها فعاليت بي€Œوقفه، در سال 88 كه توسط مقام معظم رهبري باعنوان «نوآوري و شكوفايي» مزين شد، اين تلاش€Œها به€Œثمر نشست و مولود فرهنگي جديدي در شهرستان خمینی شهر متولد گردید که نام فرصت بر آن نهاده شد.
البته پیش از آن و در مهرماه سال 87، با پيگيريهاي فراوان، چاپ و انتشار دو شماره از نشریه برای خمینی شهر تسهيل شده بود که نام حضور بر آن نهاده شد. پيش از اين، انتشار حضور مراحل طولاني را پشت سر گذاشته بود، از صحبت با مسؤولان و طي مراحل قانوني تا تأسيس دفتري در شهرداري و تمهيدات فني. از آنجا که شهرستانمان رسانه ي مکتوبي نداشت، برآورد آن بود که در فاصله چاپ دو شماره، نامة مکتوب هيأت نظارت بر مطبوعات هم از راه مي رسد و شماره هاي بعدي به طور مسلسل منتشر ميشوند.پيش بيني ما اما، درست از آب در نيامد و انتظارها پنج ماه به طول انجاميد. از آنجا که کلمة «حضور» همنام نشريه اي ديگر در کشور بود مطابق قانون مي بايست اسم نشريه را تغيير مي داديم و بدين ترتيب پس از ماهها پيگيري، « فرصتِ» حضور دوباره فراهم شد.
 در هر حال، چهارشنبه 20 خرداد ماه سال 1388 نخستین شماره فرصت بعنوان دوهفته نامه فرهنگی اجتماعی شهرستان خمینی شهر با مجوز هیئت نظارت بر مطبوعات منتشر گردید و از آن تاریخ، هر دو هفته یکبار €“ البته در روزهای یکشنبه - بصورت منظم منتشر شده است.

ب: اصول و آرمانها

فرصت يك نشريه شهري است كه تلاش مي€Œكند در چارچوب اعتقاد و التزام كامل به نظام اسلامي و ارزش€Œهاي ديني گام€Œهايي در جهت ارتقای وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی شهرستان  بردارد. انتقال اخبار و اطلاعات شهرستان، انعكاس زحمات، خدمات و برنامه€Œهاي مديران شهري، انتقال نقطه€Œنظرات كارشناسان و متخصصان حوزه€Œهاي مختلف درجهت تقويت پشتوانه كارشناسي و كمك به تصميم€Œسازي بهتر مسؤولان و نيز تقويت تحليل€Œهاي عمومي مردم، انعكاس انتقادات و نقطه€Œنظرات مردم به مسؤولان، نقد سازنده فعاليت€Œها و عملكردها و مطالبه مشروع و قانوني برنامه€Œهاي مصوبي كه مديران موظف به اجرا و تكميل آن هستند، از وظايف اين رسانه مكتوب است و البته همه اینها در چهارچوب اصول اساسی و آرمانهای الهی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات کشور خواهد بود.
اما فرصت آنلاین؛

ج: فرصت آنلاین

بی تردید فضای مجازی وسعت و دایره نفوذ بیشتری نسبت به جراید مکتوب دارد و از طرففی به واسطه آن می توان با مخاطبان بییشتری ارتباط برقراار ساخت. از سوی دیگر، با بهره گیری از فضای وب می توان دایره نفوذ و اثرگذاری را در کشور وسعت بخشید و رسانه های رسمی و مشخص برای تهیه و انتقال خبرهای شهرستان خمینی شهر ایجاد نمود تا رسانه های کشور در کوتاه ترین زمان ممکن و نیز با تکیه بر اطلاعات درست، از اخبار خمینی شهر مطلع گردند.
بدین جهت بود که ایده طراحی و راه اندازی سایت خبری فرصت آنلاین طرح و عملیاتی شد و آنچه اینک پیش روی شماست، حاصل تلاش فراوان نشریه فرصت و البته با نظر به محدودیت امکانات و منابع مالی و نیروی انسانی است.
فرصت آنلاین تجربه ای بدیع در کشور است و به نوعی می توان گفت نخستین رسانه خبری شهرستانی است که بصورت منظم و روزانه و در چارچوبی مشخص اقدام به انتشار اخبار حوزه تحت پوش خود خواهد کرد و از این منظر، فرصت آنلاین می تواند گامی نو در روزنامه نگاری و خبرنگاری محلی در کشور باشد. فرصت آنلاین امکانات فراوانی را برای انجام رسالت خود و نیز ارتباط گسترده با مخاطبان طراحی کرده است که با ورود به سایت، می توانید از آنها بهره ببرید.

دسته بندی مطالب ذیل عناوین هیجده گانه در سمت راست صفحه اصلی سایت درعمل فرصت آنلاین را به یک پایگاه اطلاعاتی تبدیل کرده است که درهر بخش اطلاعاتی وسیع وجامعی از حوزه مربوطه جمع آورده است این بخشها عبارتند از:

1-تاریخچه 

2-آثار تاریخی ،جاذبه ها

3-مشاهیر

4-نویسنگان

5-هنر وهنرمندان

6-شاعران ،شعروادب

7-شهدا وایثارگران

8-خیرین وخیریه ها

9-علم وفن آوری

10-ادارات

11-خانواده وسلامت

12-ورزش

13-فرهنگ شهروندی

14-یادداشت

15-گزارش

15-گفت وشنود

17-طنز وسرگرمی

18-حوادث

برای اطلاعات بیشتر وروش استفاده ازمطالب دسته بندی شده به اینجا مراجعه کنید

  تلاش همه نويسندگان و دست€Œاندركاران مجموعه نشريه فرصت و فرصت آنلاین آن است كه با اعتقاد و التزام کامل به نظام جمهوري اسلامي و ارزشهاي ديني، به دور از باندبازي ها و سياسي نگري هاي افراطي در مسير «اعتدال» گام بردارند و در چارچوب قانون و با رعايت اخلاق اسلامي به موضوعات و مسائل مختلف شهرهاي خميني شهر، درچه و کوشک بپردازند و البته نیم نگاهی هم به تحولات استان خواهند داشت. 

فرصت شمار خدمت، کز اين دو راه منزل
چون بگذريم ديگر، نتوان بهم رسيدن  

 د: شناسه:

صاحب امتياز: شهرداري خميني شهر

مدیر فرصت آنلاین: محمد علی شاهین

دبیر تحریریه: لیلا پیمانی